Leggeanvisning gulv

Før legging:

 

Bryt ikke emballasjen før gulvet er klart for legging. Pakkene oppbevares i rommet min 48 timer før legging. Rommet, hvor gulvet skal legges skal ha tette vinduer, være fukt- og varmisolert og varmeanlegget skal fungere. Alt arbeid med vannholdige materialer som puss, maler arbeid, flisoppsett mv., skal være avsluttet og tørt. Rom temperatur skal være mellom 17 – 23o C.

Rommets luftfuktighet (RF) skal være mellom 40 % – 60 %. NB: Gulvbord med vesentlige feil sorteres vekk før legging.

 

Etter legging:

Husk at tre er et «levende» materiale. For å ivareta mest mulig stabilitet i fremtiden bør riktig RF ivaretas. Dersom dette ikke blir ivaretatt vil gulvplanken bli påvirket av rommets luftfuktighet som vil medføre tørkesprekker eller utvidelse. Disse vil, som regel, gå langsomt tilbake til det opprinnelige når luft-fukten er normal, men dette gjelder ikke ved kuving forårsaket av høy fuktighet. Jo bredere gulvplanken, jo mer bevegelse.

 

Vedlikehold av gulv:

Kontakt oss. For kontaktinfo se: www.brodahl-jahren.no

 

Fuktsperre:

På betong dekke eller ved risiko for fukt fra grunnen legges min. 0,20mm plastfolie med min. 15cm overlegg som tapes. Plastfolien føres opp på veggen bak førlisten. Vi anbefaler at det alltid legges fuktsperre, men aldri oppå organisk materiale som gulv plater av tre eller gips eller eksisterende tregulv.

 

Plategulv (spon/OSB/x-finer) eller eksisterende tregulv:

Heltregulv kan skrues oppå eksisterende tregulv eller plategulv forutsatt at det er plant og stabilt. (Max +/-2mm over 2m, målt med rettholt.) Der hvor det er plategulv anbefaler vi å feste skruen gjennom platen og ned i bjelkelag eller tilfarer. NB: Husk å legge parkettunderlag mellom gulv og gulvbord.

 

Ekspansjonsfuger:

I rom over 8m bredde (målt på tvers av plankene) eller over 100m2 bør det lages ekspansjonsfuger på langs av gulvet i hele dets lengde. Ved gulvlengder over 40m bør det lages ekspansjonsfuger på tvers av plankene.

 

Flytende gulv:

Flytende gulv anbefales kun i små rektangulære rom. Det er viktig at gulvet får bevege seg fritt. Unngå derfor å plassere tunge gjenstander på gulvet.

 

Leggeanvisning for Heltregulv på tilfarere eller bjelker:

Heltregulv festes ved hjelp av skruer til tilfarere eller bjelker.

 

Verktøy:

Det skal brukes hammer, sag, vinkel, meterstokk, kubein, avslutningsjern, 15 mm avstandsklosser, snor, 4 mm bor, skrudrill, boredrill samt slagkloss. Lim: Til liming ev endeskjøter brukers PVA lim.

 

Skruer:

Det anbefales å bruke LTF 57 (3,9x57mm)

Vi leverer og anbefaler olje fra Biofa Norge AS.

Skjult feste:

Hver planke festes med en skrue på hver tilfarer/bjelke. Skruen vinkles 45 grader. Det forbores med 4 mm bor.

1. Ullpapp

Hvis påkrevd legges fuktsperre under tilfarer. Det kan også legges ullpapp på lektene for å dempe eventuell knirk.

2. Første planke:

Første planke festes med not siden mot den lengste veggen, og not enden mot vinkelstående vegg. Avstandsklosser anvendes inn mot veggen.

3. Rekke-avslutning:

Planken endevendes og legges med enden mor avstandskloss. Avkortning markeres med vinkel, og planken vendes med sag platen mot veggen. Husk å kile planken fast.

4. Samling av skjøter:

Plankene skal limes i endeskjøtene og presse på plass. Lim aldri på langsider. Overskytende lim tørkes straks bort.

5. Justering:

Kontroller med snor at første rad ligger riktig. Gjenta kontrollen for hver femte rad. Evt. justeringer fordeles over flere rader.

6. Feste:

Plankene festes med skruer. Langs veggen festes første planke ovenfra 25mm fra kanten (se fig. 8)

7. Samling av rekker:

Skjøtene kan plasseres vilkårlig, men med min. 30 cm avstand. Det må ikke være skjøt i to planker ved siden av hverandre i samme lektemellomrom.

8. Sammen driving:

Plankene drives sammen ved hjelp av hammer og slagkloss. Slå aldri direkte på plankene.

9. Siste gulvbord:

Tilpass plankene med min. 10mm avstand til vegg, og fest gulvbordet ovenfra 25mm fra kanten. Husk å fjerne avstandsklossene.

10. Siste planke:

Er det siste gulvbordet veldig smalt, kan det med fordel limes i noten og legges sammen med nest sistebord før legging.

11. Rør:

Bor hull 30mm større enn rørets diameter. Sag skrått inn til det borede hullet. Legg planken og lim det avsagede stykket på plass.

La fagmannen gjøre jobben - ta kontakt med oss

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------